Powered by Drupal

Richtlijnen voor deelname in de Bujinkan

De Bujinkan zal open zijn alleen voor wie het eens is en zich houdt aan de richtlijnen van de Bujinkan Dojo.  Wie dit niet doet wordt niet toegelaten.

1. Alleen wie deze richtlijnen heeft gelezen en het er mee eens is wordt toegelaten  deel te nemen.

2. Alleen degenen die geduld, zelfcontrole en toewijding in acht kunnen nemen worden toegestaan deel te nemen.

3. Een onderzoeksrapport door een arts wordt gevraagd. Individuen met geestesziekten, drugsverslaving of mentaal labiele mensen worden van training uitgesloten.  De noodzaak voor een rapport ligt bij mensen die een gevaar kunnen vormen voor anderen. Bijvoorbeeld mensen met besmettelijke ziekten of aandoeningen,  mensen met klinisch abnormale persoonlijkheden of fysiologie en mensen die zichzelf niet kunnen controleren.

4. Individuën met een strafblad zullen worden afgewezen. Probleemmakers, mensen die misdaden begaan en mensen die de Japanse wet overtreden zullen worden uitgesloten.

5. Wie zich niet aan de richtlijnen van Bujinkan houden als beoefenaars of als leden van de organisatie, door het plegen van schandelijke of onterende daden zullen worden uitgesloten. Tot nu toe heeft de Bujinkan veel mensen in Japan ontvangen. Onder hen waren jammergenoeg mensen die gewelddadig en dronken waren, geesteszieken en probleemmakers die aan niemand anders dan zichzelf dachten en niet zagen dat hun acties gevolgen zouden hebben voor anderen. Door hun daden ondermijnden ze het traditioneel rechtvaardige hart van de Bujinkan. Vanaf het invoeren van deze regels worden deze mensen uitgesloten.

6. Wat betreft ongelukken tijdens trainingen (binnen en buiten de dojo), moet men geen schade aan de Bujinkan berokkenen. Dit is een erg belangrijk punt. Mensen die geen verantwoordelijkheid willen dragen voor ongelukken worden niet toegelaten. Nogmaals herhalend voor de duidelijkheid: de Bujinkan neemt geen verantwoordelijkheid voor het zich voordoen van ongelukken tijdens de training , ongeacht de locatie.

7. Iedereen moet een jaarlijkse lidmaatschapskaart hebben. Deze kaart behoudt niet alleen de eer van de Bujinkan, het geeft ook aan dat u een deel bent van een groter geheel - wiens leden tezamen komen met het hart van een krijger om zich te verbeteren door training en vriendschap. Het laat duidelijk de glorie van de krijgsdeugd zien en belichaamt loyaliteit en broederlijke liefde.

8. De traditie van de Bujinkan erkent de waarde van de natuur en de universaliteit van het menselijk leven, en is bewust van datgene wat natuurlijk tussen deze twee vloeit.
"Het geheime principe van taijutsu is te weten wat de grondslag van vrede is.
  Door studie beloopt men het pad van het onbeweegbare hart (fudoshin)"

Als deel van deze richtlijnen dienen studenten voor de volle 100% te trainen. Dit betekent aanwezig zijn bij trainingen, op tijd komen en doorzettingsvermogen tonen. Een martial artist wordt je niet zomaar en komt je niet aanwaaien – je hebt doorzettingsvermogen en wilskracht nodig! Vooruitgang in je training gebeurt slechts door het bijwonen van de lessen en het bijwonen van diverse seminars. Deze facetten spelen ook een belangrijke rol bij graduering: niet alleen je techniek telt!
Hoewel de training behoorlijk vrij is en een goede sfeer voorop staat, dien je wel de noodzakelijke etiquette te handhaven richting je trainingspartner en de meer ervaren leerlingen. Een te vrije houding leidt tot frivool gedrag en kan leiden tot blessures van jezelf of je partner.